Reference: Volume 76 (1992), Part No. 4, Section , Page 687

Judgement Details


Date
08/10/1992
Court
OF COMMERCE
Judiciary
CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
DR. EVER GRECH vs JOSEPH N. TABONE NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BUONA FEDE - DEPOZITU BEARER - MALA FEDE - TELF TA' KTIEB TAD-DEPOZITU BEARER - TITOLU GHALL-PORTATUR
Summary
Kawza dwar telf ta' librett ta' Kont "Bearer". Il-Qorti tal-Kummerc tat rimedju fis-sens illi ddikjarat lill-attur propprjetarju esklussiv al-flus iddepozitati fil-Bearer account "de quo". Il-bank konvenut gie inibit milli jhallas ghal zmien stabbilit mill-Qorti l-kapital u l-imghax basta li l-attur qabel id-data hekk stabbilita mill-Qorti jaghmel garanzija adegwata biex l-stess Bank jigi indennizzat ghal kull danni li jista' jsofri jekk jigi hekk imgieghel b'sentenza tal-Qorti fil-konfront tad-detentur eventwali tad-depozitu bearer in kwistjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info