Reference: Volume 76 (1992), Part No. 3, Section 2, Page 592

Judgement Details


Date
13/03/1992
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
FRANCIS TONNA vs VINCENT GRIXTI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
INTERESS GURIDIKU - SKRITTURA "AD VALIDITATEM" GHAT-TRASFERIMENT TA` VETTURA
Summary
L-attur fittex biex jirkupra bilanc ta` prezz minnu pretiz fuq bilanc ta` vettura. Il-Qorti laqgheteccezzjoni li ma kellux interess guridiku ghaliex il-vettura "de quo" ma kinitx proprjeta` tieghu.Hu stabbilit fil-gurisprudenza li biex wiehed jipproponi domanda gudizzjali, ghandu jkollu interessfit-talba u dak l-interess ossia motiv tat-talba ghandu jkun konkret u jissussti di fronti ghal minkontra tieghu t-talba giet proposta. Il-Qorti cahdet ukoll it-tlabiet attrici in kwantu u ma kienxhemm skrittura ghaliex huwa stabbilit fil-ligi u l-gurisprudenza illi l-forma ta` l-iskrittura f'kazijiet ta` kompravendita hija "di rigore".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info