Reference: Volume 76 (1992), Part No. 3, Section 2, Page 584

Judgement Details


Date
10/04/1992
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
ALFRED P FARRUGIA NOE vs JOSEPH PSAILA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONI NEGATORJA - GUST - SERVITU'
Summary
L-attur fittex biex jigi ddikjarat illi l-konvenuti ma kellhom ebda dritt jew gust fuq certi artijiet. Parti wahda f'kuntratt bilaterali ma tistax b'att unilaterali minghajr il-kunsens u anzi kontral-volonta` tal-parti l-ohra timmodifika, tvarja u addirittura tannulla dak li jkun gie espressamentmiftiehem fil-kuntratt. Il-Qrati ma ghandhomx jiddiskonoxxu ftehim milhuq bejn il-gabillotti biss f'kaz li tali ftehim ikun intiz biex jirregola materji li ma jkunux diga` l-oggett ta` xi kondizzjoniespressa jew ma jkunx l-oggett ta` xi kondizzjoni espressa tal-kirja li timporta obbligazzjoni fuqil-gabillott jew favur is-sid jew favur gabillotti ohra. Ftehim bejn il-gabillotti minghajr l-intervent tas-sid huwa "res inter alios acta".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info