Reference: Volume 76 (1992), Part No. 4, Section , Page 666

Judgement Details


Date
27/04/1992
Court
OF COMMERCE
Judiciary
CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
CARMELO AQUILINA vs LAWRNCE CIANTAR NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
IRREGOLARITA' TA' NOTIFIKA - NOTIFIKA - NULLITA' - PROCEDURI B'LIBELL - RITRATTAZZJONI
Summary
Il-libellant talab ritrattazzjoni a tenur ta' l-art 811(b) tal-Kap. 12 ghaliex allega li ma kienx validament notifikat. Giet eccepita n-nullita' tal-Libell ghaliex il-paragrafi ma kinux numerati. Bhala regola l-Atti kemm jista' jkun ghandhom jigu salvati biex issir gustizzja sostanzjali fuq il-mertu tal-kawza. Ir-rigorozita' procedurali u formalizmu esagerat rarament huma ambaxxaturi tal-gustizzja sostanzjali u ghalhekk m'ghandhomx janimaw l-anadament tal-kawzi specjalment meta l-parti li tissenjalahom ma ssofri assolutament ebda pregudizzju bhall-kaz prezenti. Il-Qorti sabet illi l-libellant ma ghamilx il-prova rikjesta minnu b'mod sodisfacenti li ma rciviex l-Atti u ghalhekk cahditlu t-talba.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info