Reference: Volume 80 (1996), Part No. 4, Section 2, Page 337

Judgement Details


Date
20/12/1996
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs MICHAEL GRECH
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
TALBA GHAS-SOSPENSJONI TA' L-ESEKUZZJONI TAS-SENTENZA
Summary
Hu pacifiku li l-gurisprudenza tal-Qorti ta' Appell Kriminali pparifikati, bhal massima generali, il-mankanza tat-talba ghas-sospensjoni ta' l-esekuzzjoni tas-sentenza skond l-artikolu 416 ma' l-akwixjenza, liema akwixjenza hija in konflitt mal-volonta' li wiehed jappella. Pero' ghal din ir-regolal-Qorti rrikonoxxiet certi eccezzjonijiet. Per ezempju, tali mankanza mhijiex ta' ostakolu ghal appell limitatment ghall-piena ta' prigunerija sospiza, jew f'kaz meta t-talba tkun saret izda ma tkunxgiet irregistrata (cjoe' zball ta' l-Ewwel Qorti).
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info