Reference: Volume 76 (1992), Part No. 3, Section 2, Page 551

Judgement Details


Date
06/03/1992
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
LAWRENCE FARRUGIA vs CARMEN MICALLEF
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
NOZZJONI TA` DRITT TA` PROPJETA` - PROPRJETA' - SERVITU'
Summary
Kawza fejn l-attur talab illi dikjarazzjoni li l-inxir tal-konvenuta fi propjeta` sovraposta u ligiinibita milli taghmel hekk. Ir-rilevanza tal-kawza hija in kwantu l-Qorti ghamlet esposizzjoni tan-nozzjoni d-dritt ta` propjeta`, kif inhu ezercitabbli biex ma jilledix id-drittijiet ta` haddiehor.Waqt li kulhadd ghandu dritt li juza l-proprjeta` tieghu b'mod li jixtieq u bl-aktar mod ampju, danjista` jsir biss sakemm ma jigux ippregudikati d-drittijiet legittimi ta` haddiehor.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info