Reference: Volume 76 (1992), Part No. 5, Section , Page 768

Judgement Details


Date
12/03/1992
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
IL-PULIZIJA vs MIKIEL ANGLU SIVE MICHAEL MAMO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
NUQQAS TA' KUNSENS TA' L-IMPUTAT - QORTI ISTRUTTORJA - QORTI TA' GUDIKATURA KRIMINALI - RINVIJU GHALL-GUDIZZJU
Summary
Meta l-atti jigu rrinvjati skond l-artikolu 370(3) tal-Kap. 9 lill-Qorti tal-Magistrati (Malta jew Ghawdex) bhala Qorti ta' Gudikatura Kriminali dik il-Qorti ghandha tistaqsi lill-akkuzat jekk ikolloxoggezzjoni li l-kaz jigi ttrattat sommarjament. Il-kompetenza ta' dik il-Qorti tigi rradikata b'tali kunsens. Jekk l-akkuzat ma jkunx gie mistoqsi ghandux oggezzjoni u allura ma jkunx ta' l-kunsenstieghu, is-sentenza tigi annullata skond l-artikolu 428(1) tal-Kap. 9. F'dan il-kaz il-Qorti ta' l-Appell Kriminali estendiet b'interpretazzjoni l-applikazzjoni ta' l-artikolu 428(1) tal-Kap. 9 in konformita' ma' l-intenzjoni tal-legislatur li jestendi l-kompetenza tal-Qorti inferjuri bhala Qortita' gudikatura kriminali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info