Reference: Volume 80 (1996), Part No. 3, Section 2, Page 1286

Judgement Details


Date
04/10/1996
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
ARRIGO NOEL V.
Parties
MARIA SCHEMBRI vs LEONARD SEISUN
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLU 1517 TAL-KODICI CIVILI - ENFITEWSI - HLAS TA` CENS - KONSEGWENZA FIL-MOROZITA` FIL-HLAS TAL-CANONE
Summary
F'din il-kawza irrizultaw tliet fatturi: arretrati ta` cens ta` tliet snin, id-dritt tal-padrun dirett li jitlob sew il-hall ta` l-enfitewsi u l-hlas tac-cens maghluq u d-diskrizzjoni li ghandha l-qorti biex taghti lill-konvennut zmien moderat. Fic-cirkostanzi l-Qorti dehrilha li ma kelhiex tezercita d-diskrizzjoni d-diskrezzjoni u ghalhekk laqghet it-talba attrici ghax-xoljiment ta` l-enfitewsiu ddikjaratha xolta u estinta bir-riserva ta` kull azzjoni ghal arretrati ta` cens.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info