Reference: Volume 76 (1992), Part No. 4, Section , Page 652

Judgement Details


Date
09/04/1992
Court
OF COMMERCE
Judiciary
CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
EDWIN MIRABELLI NOE vs SILVIO MIFSUD U ADRIAN MIFSUD NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONI IN REM - ECCEZZJONI IN LIMINE LITIS - GURISDIZZJONI - KORREZZJONI
Summary
Eccezzjonijiet preliminari li jolqtu l-gudizzju mhux il-meritu ghandhom dejjem jinghataw u jigu ttrattati bl-ewwel lok. Il-Qorti ammettiet lill-konvenuti li jaghtu eccezzjonijiet ulterjuri ghaliex sadak il-mument ma kienet inghatat ebda eccezzjoni fil-mertu u lanqas ma kien beda jigi ttrattat. Il-Qorti kkonkludiet illi l-azzjoni kienet "in personam" cjoe' maghmula mhux kontra l-vapur stess izdakontra l-proprjetarji jew l-armaturi tieghu u li kien lok li taghti l-korrezzjoni mitluba. Gew michuda zwg eccezzjonijiet ta' nuqqas ta' Gurisdizzjoni.




Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info