Reference: Volume 76 (1992), Part No. 5, Section , Page 729

Judgement Details


Date
16/01/1992
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
IL-PULIZIJA vs NAZZARENO BONNICI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
Meta Qorti tigi biex tikkonstata li multa jew ammenda ma thallsitx ma ghandhiex alternattiva hlief li tikkonverti fi prigunerija jew detenzjoni, jew, jekk ikun ghad hekk possibilita' ta' dilazzjoni, taghti zmien ghall-pagament, izda ma tistax tvarja dik il-multa jew dik l-ammenda, jew tikkancellahomjew tissostitwixxi piena ohra. L-istess f'kaz ta' penali, il-Qorti tista' biss tikkonstata u tiddecidi jekk il-persuna mressqa quddiemha kellhiex penali stabbilita f'sentenza li ghaddiet in gudikatu, jekk fl-affermattiv, jekk kienx hemm morozita' u inadempjenza u ghal kemm-il gurnata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info