Referenza: Volum 71 (1987), Parti Nru. 2, Taqsima 2, Paġna 356

Dettalji tas-Sentenza


Data
26/06/1987
Qorti
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Ġudikatura
AGIUS CARMEL A., HARDING HUGH, SCHEMBRI CARMELO
Partijiet
ANTHONY ELLUL SULLIVAN, BHALA DIRETTUR U IN RAPPRENSENTANZA TAD-DITTA MEDITERRANEAN TRADING SHIPPING COMPANY LIMITED vs LINO C VASSALLO BHALA AGENT REGISTRATUR GENERALI TAL-BASTIMENTI MERKANTI U BAHRIN U L-ONOREVOLI DR PATRICK JOHN HOLLAND BHALA MINISTRU TA` L-INVESTIMENTI PARASTATALI U TAL-POPLU U B'NOTA TAT-18 TA` MEJJU, 1983, L-ONOROEVOLI PRIM MINISTRU, BHALA L-MINISTRU RESPONSABBLI GHALL-PORT ASSUMA L-ATTI FLOK IL-MINISTRU TA` L-INVESTIMENT PARASTATALI U TAL-POPLU U B'NOTA TA` L-4 TA` FRAR, 1985, ANTHONY MANGION ASSUMA L-ATTI FLOK LINO C VASSALO BHALA AGENT REGISTRATUR GENERALI TAL-BASTIMENTI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 72 TAL-KODICI TA` PROCEDURA - ATT TA` L-1973 DWAR IL-BASTIMENTI MERKANTILI - BANDIERA MARITTIMA MALTIJA - DISKREZZJONI MINISTERJALI - DISTRIBUZZJONI TA` POTERI FL-ISTAT - GHELUQ TA` REGISTRU - GURISDIZZJONI LI TIDHOL FIL-MERTU - GURISDIZZJONI TAL-QORTI BIEX TIDDECIDI DWAR VALIDITA` TA` ATT IMPUNJAT - GUSTIZZJA NATURALI - OPPPORTUNITA` XIERQA LI JSIRU RAPPRESENTAZZJONIJIET
Fil-Qosor
L-attur agixxa sabiex talab ir-revoka ta` l-gheluq tar-Registru ta` zewg bastimenti u l-kosegwenti kancellazzjoni tal-Bandiera Maltija. Giet eccepita preliminarjament in-nuqqas ta` gurisdizzjoni li tisharreg l-ordni mahruga mill-Ministru in kwistjoni fl-ezercizzju tal-funzjonijiet pubblici tieghu.L-ewwel Qorti rriteniet illi fil-kaz kellha gurisdizzjoni tiddecidi dwar il-validita` ta` l-att impunjat imma ma kellhiex il-guridizzjonili taghi hi stess id-decizjoni fil-mertu tal-kwistjoni. Fil-mertu sabet illi l-gheluq tar-Registru tal-bastimenti kien illegali stante biss li ma giex mehud kiftrid il-ligi u ordnat illi l-attur jinghata opportunita` xierqa li jaghmel osservazzjonijiet jew "rappresentanza". Il-Qorti ta` l-Appell wara li ezaminat il-portata ta` l-artikoli relattivi ghal oppportunita` xierqa ghal rappresentazzjonijiet sabet illi l-attur nomine ma nghatax tali opportunita`.Dan fisser ksur ta` disposizzjoni ta` ligi esplita u gab bhala konsegwenza ksur ta` ligi li eradikal-gurisdizzjoni tal-Qorti fit-termini ta` l-art. 742 tal-Kodici ta` Procedura Civili.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni