Reference: Volume 71 (1987), Part No. 2, Section 2, Page 392

Judgement Details


Date
28/07/1987
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
SCHEMBRI CARMELO, HARDING HUGH, AGIUS CARMEL A.
Parties
JOSEPH GALEA vs ALFRED CARDONA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DIGRIET INTERLOKUTORJU - INTERVENJENT FIL-KAWZA - KONTUMACJA
Summary
Il-punt deciz mill-Qorti ta` l-Appell kien dwar ir-ritwalita` ta` Procedura ta` Appell permezz ta` Nota u Petizzjoni minn Digriet ta` l-ewwel Qorti li ordnat l-isfilz ta` Nota ta` l-eccezzjonijiet ipprezentat minn intervenjent. Utili r-riflessjonijiet taz-zewg Qrati dwar id-dottrina u l-gurisprudenza tal-kontumacja u ta` l-intervenjent. Ghalkemm il-konvenut jibqa` kontumaci, dan ma jfissirx li huwa abbanduna kull eccezzjoni u ammetta d-domandi. Il-gudikant ghandu jezamina jekk it-talba hijiexgustifikata indipendentement mill-kontumacja. Minn jintervjeni fil-kawza "in statu et terminis" mhux parti fil-kawza u ma jistax jigi illiberat; imma jista` jipprezenta skritturi fil-kawza u jiehu parti attiva fid-diskussjoni. Il-provvediment tal-Qorti li bih jirrispingiet it-talba ta` l-intervjent biex jipprezenta n-nota ta` l-eccezzjonijiet ma jikkonstitwiex sentenza imma digriet interlokatorju. Il-procedura ta` l-Appell f'dan il-kaz permezz ta` Nota u Petizzjoni kienet konsegwentement nulla.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info