Reference: Volume 71 (1987), Part No. 2, Section 1, Page 193

Judgement Details


Date
03/07/1987
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SCHEMBRI CARMELO, HARDING HUGH, AGIUS CARMEL A.
Parties
JOSEPH VELLA vs GEORGINA VELLA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
IMPJEGAT MAL-GVERN - MANDAT TA' SEKWESTRU ESEKUTTIV - SALARJU
Summary
Ghalkemm saru emendi fil-ligi, persuni fis-servizz civili baqghu mhux soggetti ghall-hrug ta' mandati ta' sekwestru fuq is-salarju taghhom. Kwantu pero' ghall-pagi li jithallsu minn principal lill-impjegat, dawn ukoll m'humiex soggetti ghall-hrug ta' mandat ta' sekwestru izda meta l-kreditru jiddikjara bil-gurament quddiem ir-Registratur tal-Qorti li l-paga teccedi mitt lira fix-xahar, il-Qorti ghandha tordna l-hrug tal-mandat ta' sekwestru fuq dak l-eccess.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info