Reference: Volume 71 (1987), Part No. 2, Section 1, Page 135

Judgement Details


Date
27/04/1987
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SCHEMBRI CARMELO, HARDING HUGH, AGIUS CARMEL A.
Parties
EDGAR GATT vs OLIVER THEUMA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ASSIKURATUR - DANNI - KOLLIZJONI - PRESKRIZZJONI
Summary
La l-attur kien interrompa l-preskrizzjoni kontra l-konvenut danneggjant ma hemm ebda htiega li l-preskrizzjoni tkun interrotta fil-konfront ta' l-assikuratur tad-danneggjant, intervenut fil-kawza, billi l-ittra ufficjali lil dan issir biss ghall-iskopijiet tad-disposizzjonijiet tal-Kap. 165 tal-Ligijiet ta' Malta, u senjatament l-artikolu 10 ta' l-istess Kapitolu. Il-fatt li min isofri lezjoni jkompli jahdem, sija pure fl-impjieg li kellu qabel l-incident, ma jipprekludihx li jiehu danni metahuwa bhala konsegwenza ta' l-incident ikun sofra dizabilita' permanenti. Din id-dizabilita' permanenti tista' dejjem tkun ta' xkiel ghalih fil-futur li jimmeljora l-posizzjoni finanzjarja tieghu, u kwindi ghal din ir-raguni huwa intitolat ghad-danni li jista' jsofri bhala konsegwenza taghha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info