Reference: Volume 71 (1987), Part No. 2, Section 1, Page 149

Judgement Details


Date
13/05/1987
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HARDING HUGH, SCHEMBRI CARMELO
Parties
MICHAEL ATTARD ET vs CARMELO DESIRA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BORD DWAR IL-KONTROLL TAL-KIRI TA' RABA' - NULLITA' TAR-RIKORS - RIPREZA TAL-PUSSESS TA' GHAQDA - TALBA GHAL-LIKWIDAZZJONI TAL-KUMPENS DOVUT LILL-INKWILIN
Summary
Il-Legislatur rabat it-tmien tal-lokazzjoni ta' ghaqda mal-kumpens dovut lill-kerrej, ghaliex jekk ma jkunx sar ftehim bil-miktub kemm dwar it-tmien tal-kirja u kemm dwar il-kumpens dovut, sid ill-kera ghandu jipprezenta rikors ghall-izgumbrament u ghal-likwidazzjoni tal-kumpens dovut quddiem il-Bord dwar il-Kontroll tal-Kiri ta' Raba'. Dan ir-rikors ghandu jkun fih ragunijiet dettaljati l-ghalas-sid irid jiehu lura l-pussess u talba ghal-likwidazzjoni ta' kull kumpens li jkollu jithallas skond id-disposizzjonijiet ta' din il-ligi.




Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info