Reference: Volume 71 (1987), Part No. 2, Section 1, Page 259

Judgement Details


Date
25/11/1987
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HARDING HUGH, HERRERA JOSEPH A.
Parties
JOHN FARRUGIA vs GIOVANNA TABONE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
CESSJONI - LOKAZZJONI - NUQQAS TA' UZU - STORE
Summary
Biex tista' tghid li fond mikri bhala mahzen (store) m'hux qed jintuza, irid jirrizulta li l-fond jinzamm vojt ghal zmien; mhux bizzejjed li jirrizulta biss li l-fond jinfetah b'mod sporadiku u mhux ta' spiss. Il-fatt li ricevuta tal-hlas tal-kera tinhareg fuq isem persuna wahda biss ma jfissirx bilfors li l-fond inkera lil dik il-persuna wehedha u mhux lil aktar minn persuna wahdaflimkien, ghaxgieli jigri li r-ricevuta tinhareg fuq l-isem biss ta' min ihallas il-kera, sakemm din il-persuna jkollha almenu sehem mil-lokazzjoni. Biex issir cessjoni ta' xiri hija mehtiega kitba; fejn ma ssirxkitba ma jistax jinghad li hemm cessjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info