Reference: Volume 80 (1996), Part No. 3, Section 2, Page 1265

Judgement Details


Date
10/05/1996
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI FRANK G.
Parties
PIERRE TRAVERS TAUSS vs DIRETTUR TAR-REGISTRU ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPLIKAZZJONI TAL-KONVENZJONI EWROPEJA - ARTIKOLU 81 TAL-KODICI CIVILI - NOZZJONI TA` FAMILJA - TWELID TA` WILD FI ZMIEN SEPRAZZJONI DE FACTO
Summary
Il-principju huwa li l-iben imnissel matul iz-zwieg jitqies li hu bin zewg ommu. Izda aktar ma jghaddi z-zmien aktar qed taqbad l-gheruq il-fehma li r-realtajiet biologici socjali ghandhom jipprevalufuq il-prezunzjoni legali li pater est quem nuptiae demonstrant. Fil-kaz ta` Kroon versus the Netherlands, il-Qorti Ewropea hadet in konsiderazzjoni li n-nozzjoni ta` familja ma kinitx ristretta biss ghar-relazzjonjiet ibbazati fuq iz-zwieg izda tapplika ukoll ghal de facto family ties ohra fejn il-partijiet ikunu qed jghixu flimkien izda mhux fl-ghaqda taz-zwieg. Huwa fid-dover ta` l-istat lijagixxi b'mod li din ir-relazzjoni tkompli tizviluppa fl-interess ta` l-istess minuri. Ghalhekk l-artikolu 81 tal-Kodici Civili m'ghandux johloq ostakolu ghall-akkoljiment tat-talbiet l-attur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info