Reference: Volume 71 (1987), Part No. 2, Section 1, Page 115

Judgement Details


Date
09/02/1987
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SCHEMBRI CARMELO, AGIUS CARMEL A., BORG COSTANZI VICTOR A.
Parties
DAVID HARDING vs LAWRENCE A. FARRUGIA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
EMENDI EVENTWALI - LIGI VIGENTI
Summary
Il-Qorti hija fid-dmir li tiddecidi l-kawza li jkollha quddiemha skond kif tiddisponi l-ligi vigentiu mhux ukoll skond kif eventwalment din ghad (u forsi) trid tigi emendata. Diversament, ic-cittadin jinqabad fil-morsa ta' l-incertezza u tad-dubju. Bl-istess mod ukoll l-ebda bord m'ghandux l-fakolta' li jimxi b'mod differenti minn dak li tghidlu l-ligi stess ghaliex inkella jigi li jkun agixxaultra vires. Jekk huwa mbaghad ghandu raguni jew motiv x'jahseb li l-posizzjoni ser titbiddel allura huwa ghandu, jekk ihoss kull necessita', jistenna biex fl-ewwel lok kull emenda rikjesta u opportuna ssir ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info