Reference: Volume 71 (1987), Part No. 2, Section 2, Page 311

Judgement Details


Date
27/04/1987
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
SCHEMBRI CARMELO, HARDING HUGH, AGIUS CARMEL A.
Parties
MARY MAGDALENE SYMES PRO ET NOE vs AANTHONY AZZOPARDI ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
Il-mertu quddiem l-ewwel Qorti kien wiehed naxxenti minn sentenza precedenti dwar kuntratt ta` appalt. L-interess tas-sentenza ta` l-Appell huma r-riflessjonijiet ta` l-ewwel Qorti illi n-nuqqas tan-Nota ta` l-Appell twassal ghan-nullita` ta` l-Appell. Fil-kaz saret Nota ta` l-Appell f'isem il-konvenuti propio li qatt ma kienu parti fil-kawza. Ma saret ebda Nota ta` l-Apppell f'isem il-konvenut li kienet is-socjeta` konvenuta. Il-Kodici ta` Procedura jaghti setgha lill-Qorti ta` l-Appell litippermetti korrezzjoni fil-kwalita` li tidher persuna pero` l-Qorti m'hijiex awtorizzata zzid persuna li ma tkunx inkluza fin-Nota jew tissostwixxi persuna li tkun ghamlet Nota b'wahda kompletamentzbaljata. In-Nota ta` l-Appell hija element essenzjali fl-interposizzjoni ta` l-Appell u n-nuqqas taghha ma tista` b'ebda mod tigi ssanta jew supplita. La darba l-Appell principali huwa null, jaqa`wkoll l-appell incidentali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info