Reference: Volume 71 (1987), Part No. 2, Section 2, Page 303

Judgement Details


Date
27/04/1987
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HARDING HUGH, SCHEMBRI CARMELO
Parties
ALFRED CACHIA BHALA RAPPREZENTANT TAS-SOCJETA` GALDES & MAMO LTD., U DINA BHAL AGENT TAS-SOCJETA` ASSIKURATRICI ESTERA ROYAL INSURANCE (INT.) LTD., SURROGATA FID-DRITIJIET TA` L-ASSIKURAT TAGHHA S-SOCJETA` ALFRED C BORG & SON LTD. vs SALVINO SULLIVAN U HENRY SULLIVAN BHALA DIRETTURI U IN RAPPRESENTANZA TAS-SOCJETA` SULLIVAN & SULLIVAN U DINA BHALA AGENT TAL-POLISH OCEAN LINES ARMATURI TAL-VAPUR "JACEL MALCZOWSKI" U GODWIN ABELA U JOHN CAVALLO BHALA DIRETTURI U IN RAPPRESENTANZA TAS-SOCJETA` "THE CARGO HANDLING CO LTD"
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KONTUMACJA - NOTIFIKA
Summary
Sentenza dwar validita` ta` notifikata u dwar il-konsegenti tardivita` tan-Nota ta` l-Eccezzjonijiet. L-ewwel Qorti irriteniet illi n-notifikata kienet saret validament. Gie ritenut mill-Qorti ta` l-Appell illi decizjoni dwar kontumacja tammonta ghal sentenza u ghalhekk il-procedura ta` l-Appell kienet korrettement istitwita b'Nota u b'Petizzjoni. L-art. 187(1) tal-Kodici tal-Procedura huwa ta`natura generali u ntiz biex ikopri l-kaz ta` notifika sija lill-persuna fizika sija lill-persuna morali. Fil-kaz prezenti l-Att tac-Citazzjoni thalla bil-posta fil-post tal-business tas-socjeta` konvenuta u ghalhekk in-notifika kienet saret skond il-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info