Reference: Volume 71 (1987), Part No. 2, Section 1, Page 237

Judgement Details


Date
11/11/1987
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HERRERA JOSEPH A., HARDING HUGH, AGIUS CARMEL A.
Parties
SIMON CHETCUTI vs CHARLES FENECH
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ATT XXIII TA' L-1979 - AWMENT FIL-KERA - FOND DEKONTROLLAT
Summary
Sid ta' fond dekontrollat jista' jitlob zieda fil-kera biss meta sar l-ewwel tigdid tal-kiri wara lidahal fis-sehh l-Att XXIII ta' l-1979, u wara t-tmien ta' kull hmistax-il sena minn dik id-data sakemm il-kiri jibqa' favur l-istess kerrej. Jekk is-sid jonqos li jaghmel din it-talba fiz-zmien meta seta' jaghmilha, il-kerrej jakkwista l-jedd li ghal hmistax-il sena minn meta setghet tintalab zieda, il-kera jibqa' ma jizdiedx. Il-kerrej ma jistax jinghad li kien moruz fil-hlas tal-kera jekk is-sid kien qed jitlob kera aktar milli jmiss, u l-inkwilin irrifjuta li jhallas dan il-kera zejjed izda offra li jhallas il-kera tassew dovut.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info