Reference: Volume 71 (1987), Part No. 1, Section , Page 43

Judgement Details


Date
15/08/1987
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
SCHEMBRI CARMELO, HARDING HUGH, AGIUS CARMEL A.
Parties
MARIE LOUISE COLEIRO, SEGRETARJA GENERALI, GHAN-NOM U IN RAPPRESENTANZA TAL-MALTA LABOUR PARTY vs IL-KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DISKRIMINAZZJONI - DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - LIBERTA' TA' ESPRESSJONI - MEETINGS PUBBLICI - PERMESS GHALL-
Summary
Ir-rikorrenti kienet applikat biex izzomm meeting pubbliku f'post u hin determinati. Il-Pulizija kienet irrifjutat din l-applikazzjoni billi f'dak il-post u hin kienet qieghda tigi organizzata festapubbliku minn partit iehor, imma intimat li kienet pronta tikkonsidra li dak il-meeting jigi mizmumf'post u hin differenti. Ir-rikorrenti allegat li hija sofriet diskriminazzjoni u gie lilha michudid-dritt ghal-liberta' ta' espressjoni. Il-Prim' Awla tal-Qorti Civili cahdet it-talbiet tar-rikorrenti. Il-Qorti Kostituzzjonali kkonfermat. L-intimat Kummissarju tal-Pulizija kellu d-dritt juza d-diskrezzjoni tieghu fl-ghoti ta' permessi ghaz-zamm ta' meetings, b'mod li jevita li organizzazzjonijiet politici differenti jzommu l-attivat taghhom fl-istess hin u lok, u dan fl-interess taz-zamm tal-buon ordni u r-rispett tad-drittijiet ta' kulhadd.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info