Reference: Volume 71 (1987), Part No. 1, Section , Page 25

Judgement Details


Date
30/03/1987
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
SCHEMBRI CARMELO, HARDING HUGH, AGIUS CARMEL A.
Parties
RITA PORTELLI vs ONOREVOLI PRIM MINISTRU ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - TERMINU GUDIZZJARJU
Summary
Ir-rikorrenti kienet eccipiet fi proceduri precedenti l-inkostituzzjonalita' ta' ligi u l-Qorti kienet, f'dawk il-proceduri, imponiet terminu biex hi tiddeduci l-pretensjoni taghha skond il-ligi. Ir-rikorrenti ddeduciet il-proceduri prezenti wara l-iskadenza ta' dak it-terminu l-intimati eccepew l-irritwalita' taghhom minhabba dan il-fatt. Il-Prim' Awla tal-Qorti Civili cahdet din l-eccezzjoni ul-Qorti Kostituzzjonali kkonfermat. It-terminu impost minn Qorti m'hux wiehed perentorju u ma jwassalx ghat-telf tad-dritt tar-rikorrent jekk ma jigix osservat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info