Reference: Volume 71 (1987), Part No. 1, Section , Page 1

Judgement Details


Date
20/02/1987
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
SCHEMBRI CARMELO, HARDING HUGH, AGIUS CARMEL A.
Parties
PERIT VINCENT GALEA vs CHAIRMAN TAL-KUMMISSJONI DWAR IS-SERVIZZ PUBBLIKA U S-SEGRETARJU AMMINISTRATTIV
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BORD TAD-DIXXIPLINA - DISKRIMINAZZJONI POLITIKA - DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - GVERN - IMPJEGAT - KUMMISSJONI DWAR IS-SERVIZZ PUBBLIKU - SERVIZZ CIVILI
Summary
Ir-rikorrent kien impjegat tal-Gvern. Huwa gie mghoddi minn passi ta' dixxiplinja quddiem il-Bord tad-Dixxiplina u l-Kummissjoni Dwar is-Servizz Pubbliku billi kien jippublika artikoli fil-gazzetti partigjani. Il-Prim' Awla tal-Qorti Civili ddecidiet li t-trattament li kien ircieva r-rikorrent kien jammonta ghal diskriminazzjoni politika u llikwidat favur tieghu d-danni minnu sofferti. Il-QortiKostituzzjonali kkonfermat. Fil-konsiderazzjoni ta' jekk persuna tkunx giet assoggettata ghal diskriminazzjoni politika d-dipartimenti kollha tal-Gvern jitqiesu bhala haga wahda u tigi kkunsidrata l-prassi fid-dipartimenti kollha biex wiehed iqis hemmx diskriminazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info