Reference: Volume 72 (1988), Part No. 2, Section 1, Page 273

Judgement Details


Date
01/06/1988
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HERRERA JOSEPH A., GULIA WALLACE A.
Parties
JOSEPH MIFSUD ET NOE vs EMANUEL MANGION
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DANNI - GHERUSIJA - MOTIVAZZJONI TA' SENTENZA - NULLITA' TA' SENTENZA - REZILIMENT TA' GHERUSIJA - VERGINITA' BHALA BAZI TA' REZILIMENT TA' GHERUSIJA
Summary
F'Kull sentenza ghandhom qabel xejn jinghataw ir-ragunijiet li fuqhom il-Qorti tkun ibbazat id-decizjoni taghha. Ghalkemm huwa desiderabbli u rakkomandabbli li tinghata motivazzjoni aktar esplicita f'kazi fejn ikun hemm ga' rapport peritali specjalment meta jkun hemm punti legali li gew ikkunsidrati, b'dana kollu, gie kostantamet ritenut li r-rekwizit tal-motivazzjoni imposti bl-artikolu 218 tal-Kapitolu 12 ikun sodisfatt meta l-Qorti tiddikjara li taqbel mar-rragunijiet moghtija mill-pert legali. B'hekk l-stess ragunijiet moghtija mill-perit legali jkunu saru tal-Qorti wkoll. Fil-prattikadan isir a skans ta' qabda repetizzjonijiet u ma jimportax in-nullita' tas-sentneza. Illi huwa pacifiku fil-gurisprudenza taghna li oltre ghall-azzjoni derivanti mir-reziliment ingust ta' l-gherusijabbazata fuq il-Proklama VI ta' 1834 hemm ukoll azzjoni ghad-dann bbazata fuq il-principju genrali ta' l-obbligazzjonijiet. L-eccezzjoni tan-nuqqas ta' verginita' tista' tintilef mhux biss permezz ta'att sesswali izda anki minhabba diversi fattur ohra. Biex tirnexxi dina l-eccezzjoni, ghandhom jingabu l-provi li l-gharusa kienet marret ma' xi rgiel ohra.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info