Reference: Volume 72 (1988), Part No. 2, Section 1, Page 259

Judgement Details


Date
04/05/1988
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HERRERA JOSEPH A., HARDING HUGH
Parties
EDWARD NEAME vs LOUIS TABONE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
MISSIER TA' FAMILJA - PRESKRIZZJONI - SERVITU' - TITOLU - TOLLERANZA
Summary
L-aperturi fil-hitan divizorju jistghu jkunu jew dawk li komunement jissejhu twieqi ("luci") jew dawk illi volgarment jissejhu rewwiehat ("Ventier"). Generalment is-servizz taghhom jiddeterminahom.Gie inoltre ritenut mill-Qorti li jekk l-apertura tkun ta' daqs bizzejjed biex jidhol id-dawl minnhau sabiex iddawwal l-ambjent, allura din tammonta ghal tieqa. It-twieqi, a differenza tar-rewwiehat, jikkostitwixxu b'konvenzjoni, bil-preskrizzjoni, jew bid-destinazzjoni tal-missier tal-familja servitu'. Skond il-ligi, is-servitu kontinwu u apparenti, bhal fil-kaz ta' apertura, jitnissel bis-sahha ta' titolu, bil-preskrizzjoni u bid-destinazzjoni ta' missier ta' familja. Id-disposizzjoni tal-ligi li tghid li ebda wiehed mill-girien ma jista', minghajr il-kunsens ta' l-iehor, jaghmel twieqijew aperturi ohra fil-hajt divizorju, mhux qieghed jikkontempla l-kreazzjoni ta' servitu izda qed jghid biss dak li fil-fatt qed jghid - li f'hajt divizorju ma jistghux jinfethu twieqi jew aperturi ohra minghajr il-kunsens tal-gar. Biex ikun hemm dritt ta' servitu' meta tinfetah tieqa jew aperturafil-hajt divizorju (anke meta hemm il-kunsens tal-gar) irid ikun hemm titolu konsistenti f'att pubbliku.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info