Reference: Volume 72 (1988), Part No. 2, Section 1, Page 172

Judgement Details


Date
01/02/1988
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HARDING HUGH, HERRERA JOSEPH A.
Parties
EDDIE FENECH ADAMI ET vs JOSEPH VELLA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
Il-ligi taghna mhix injara tal-kuncett ta` interess pubbliku u l-fatt li persuni f'karigi pubblici uimportanti necessarjament huma esposti ghall-kritika. Infatti tammetti l-prova tal-verita` tal-fatti imputati f'diversi kazijiet ta` personalitajiet pubblici. Pero` altru timputa fatt li temmen lihu veru u fil-fatt hu veru u altru bl-ikbar mod irresponsabbli dak li jigik f'mohhok tiktbu u tippubblikah minghajr ma jkunx hemm hemm imqar bazi ta` fondatezza f'dak li jigi asserit. Il-Politika ta`"publish and be damned" qatt ma sabet sostenn fil-Qrati taghna. Il-Publikazzjoni forzusa tas-sentenza hi kkontemplata biss fl-art. 20 ta` l-Att XL ta` l-1974 li jillimita ordni simili ghall-kazijietfejn il-persuna tkun instabet hatja tar-reat krimianli kkontemplat f'dak l-artikolu (malafama) s'intendi minn Qorti ta` gurisdizzjoni Kriminali. It-talba ghall-pubblikazzjoni tas-sentenza ghalhekk in sede civili ma setghatx issir u ma setghatx tigi akkolta.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info