Reference: Volume 72 (1988), Part No. 2, Section 1, Page 236

Judgement Details


Date
21/03/1988
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HARDING HUGH, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
MICHAEL MIFSUD vs HENRY M. REYNARD
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"OGGETT TAL-PRETENSJONI" - APPELL QUDDIEM IL-QORTI TA' L-APPELL MID-DECIZJONIJIET MOGHTIJA MILL-QORTI TAL-MAGISTRATI TAL-PULIZIJA GUDIZZJARJA GHALL-GZEJJER TA' GHAWDEX U KEMUNA
Summary
Meta l-oggett tal-pretensjoni bla ma jitqiesu l-ispejjez jaqbez il-valur jew is-somma ta' tliet mittlira jew ikun tali ma jistax jigi stabbilit il-valur tieghu, mid-decizjonijiet moghtija mill-Qortital-Magistrati tal-Pulizija Gudizzjarja ghall-Gzejjer ta' Ghawdex u Kemuna jinghata appell quddiem il-Qorti ta' l-appell. Wiehed irid ihares lejn dak li qieghed jigi pretiz fil-kawza sabiex jistabilixxi l-kompetenza o meno tal-Qorti. Tista' dik il-pretensjoni in segwitu tirrizulta infondata in toto jew in parte izda l-istess Qorti tkun kompetenti tiehu konjizzjoni ta' l-appell jekk l-"oggett tal-pretensjoni jkun jeccedi Lm300".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info