Reference: Volume 78 (1994), Part No. 2, Section 2, Page 256

Judgement Details


Date
12/12/1994
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, ARRIGO NOEL V., AGIUS CARMEL A.
Parties
ELISABETH ANNE CALABRESE vs ERSILIA BIGENI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 175 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - KORREZZJONI F'ATTI GUDIZZJARJI JEW SKRITTURI GUDIZZJARI
Summary
Intalbet u ntlaqghet korrezzjoni f'isem quddiem l-ewwel Qorti u sar Appell minn tali korrezzjoni. Il-korrezzjoni kienet sabiex isem ta' socjeta' konvenuta jinqara 'Central Construction Co. Ltd' flok'Central Construction Limited'. Il-Qorti ta' l-Appell irriflettiet fuq l-interpretazzjoni u l-portata preciza ta' l-art. 175 tal-Kodici ta' Procedura Civili. Il-qofol qieghed fil-precisazzjoni li timporta l-kelma 'fis-sustanza'. Din tindika li kull bidla li ssir trid tkun bidla ta' xi haga marginali, incidentali, imma mhux materja ta' sustanza jew li teffettwa s-sustanza. Fil-kaz taht ezami, in-nuqqas ta' l-abbrevjazzjoni Co. fl-isem ta' kumpanija mhuwiex nuqqas li verament jeffettwa b'xi mod l-identita' tal-parti. L-Appell gie michud u l-atti rimessi quddiem l-ewwel Qorti ghall-kontinwazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info