Reference: Volume 72 (1988), Part No. 2, Section 2, Page 378

Judgement Details


Date
01/02/1988
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
HARDING HUGH, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
LUDOVICO AZZOPARDI vs JOHN MAGRO ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - MALLEVERIJA - NULLITA' - NULLITA' TA' PETIZZJONI TA' APPELL LI MA TKUNX AKKOMPANJATA MINN MALLEVERIJA - PETIZZJONI TA' L-APPELL
Summary
Il-malleverija trid tigi pprezentata kontestwalment mal-petizzjoni u n-nuqqas ta' din il-garanija kontestwalment ma' din il-petizzjoni huwa difett procedurali fatali li ma jistax jigi sanat, ghaliex it-terminu ghall-prestazzjoni tal-garanzija ghall-ispejjez ghall-gudizzju huma perentorji u improrogabbli. Meta l-petizzjoni li ma tkunx akkompanjata mill-malleverija kontrarjament ghal dak li jipprovdi l-artikolu 249(1) tal-Kap. 12 tigi ciononostante ricevuta mir-Registratur, il-ksur ta' l-imsemmidivjet igib ghall-konsiderazzjoni tar-ricezzjoni tal-petizzjoni bhala mhux avvenuta "pro infectis habeantur".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info