Reference: Volume 80 (1996), Part No. 4, Section 2, Page 241

Judgement Details


Date
22/07/1996
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
IL-PULIZIJA vs GEORGE GRECH
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DENUNZJA - HOLQIEN TA' REAT
Summary
Il-formalita' tal-kitba dwar il-fatti ddenunzjati (artikolu 537) hija ovvjament diretta biex jigi evitat kull ekwivoku dwar il-fatti ddenunzjati, u biex tigi assikurata l-fidatezza u l-attendibilita'tad-denunzja. Effettivament, meta l-Pulizija Esekuttiva tircievi d- denunzja, hija ghandha tipprocedi billi tgharraf lill-Magistrat Inkwirent biex dan jinvestiga r-reat iddenunzjat (artikolu 540 mal-Kodici Kriminali). Kjarament, il-ligi trid li din il-procedura u investigazzjoni ma jigux maghmulinfuq denunzja verbali li tista' tkun suggetta ghal inezattezzi u malinitizi dwar ir-reati u l-fattiddenunzjati. Ghalhekk il-ligi tippreskrivi l-formalita' li ghandha tigi osservata fl-ghemil tad-denunzja lill-pulizija. Ma jistax ikun hemm dubbju li l-formalita' tad-denunzja mhix diretta biex tassigura l-impunita' ta' min jaghmel denunzja li jaf li tkun falza, u li minkejja n-nuqqas ta' formalita' taghha, tisvija lill-pulizija bi skapitu ta' l-amministrazzjoni tajba tal-gustizzja. Dan huwa precizament il-pregudizzju li l-ligi ovvjament trid tipprevjeni bl-artikolu 110 (2) tal-Kodici Kriminali. Ghalhekk fit-termini ta' dan l-artikolu mhix mehtiega l-formalita' fid-denunzja lill-Pulizija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info