Reference: Volume 72 (1988), Part No. 1, Section , Page 103

Judgement Details


Date
19/10/1988
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HERRERA JOSEPH A., HARDING HUGH
Parties
SUPERINTENDENT CARMEL BONELLO ET vs ONOREVOLI PRIM MINISTRU ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DESKRIZZJONI TA` DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - DISKRIMINAZZJONI - FATTI F' - FORMA TA` - NULLITA' TA' - RIKORS KOSTITUZZJONALI
Summary
Ir-rikorrenti impjegati tal-Korp tal-Pulizija, adixxew il-Prim'Awla tal-Qorti Civili gahx allegaw likienu sofrew diskriminazzjoni minhabba l-fehmiet politici taghhom meta ttiehdu passi dixxiplinari kontra taghhom quddiem il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku u mhux kontra ohrajn. B'sentenza "inparte" l-Prim'Awla cahdet l-eccezzjoni ta` l-intimati tan-nullita` tal-procedura intentata mir-rikorrent. Wara appell interpost mill-Prim Ministru, il-Qorti Kostituzzjonali kkonfermat. Ir-rikors kien fih fil-qosor elenku tal-fatti fuq il-bazi ta` liema kien qiegehd jintalab ir-rimedju kostituzzjonali. Ma kienx hemm ghalfejn l-istess fatti jigu mnizzla fid-dettal imma indikazzjoni generika taghhom kienet sufficjenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info