Referenza: Volum 72 (1988), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 1

Dettalji tas-Sentenza


Data
13/01/1988
Qorti
CONSTITUTIONAL
Ġudikatura
HARDING HUGH, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Partijiet
JOSEPH MARY VELLA ET vs IL-KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
AMMISSIBILITA' TA' ECCEZZJONI DWAR SIGRIET PROFESSJONALI - HEARSAY - PROVI (EVIDENZA) - VALUTAZZJONI TA' - XHIEDA
Fil-Qosor
Appell minn digriet interlokutorju dwar l-ammissibilita' ta' xhud. F'kawza pendenti quddiem il-Prim' Awla tal-Qorti Civili ghar-rimedju minhabba ksur tad-drittijiet fundamentali tar-rikorrenti, konsistenti, fl-arrest illegali u assogettazzjoni taghhom ghal minacci, swat u tortura, dawn talbu li jipproducu bhala xhud prokuratur legali biex jixhed dwar fatti rilevanti li kien sema' minghand terza persuna fil-kors ta' l-ezercizzju tal-professjoni tieghu minghajr ma jizvela l-identita' ta' l-istess. Il-Prim' Awla ppermettiet tali xiehda; il-Qorti Kostituzzjonali kkonfermat. Ix-xhud ma setax jisvela l-isem tal-persuna li kienet tatu l-informazzjoni billi kien marbut bis-sigriet professjonali. Kellu biss il-permess minn dik il-persuna li jixhed il-fatti lilu rakkontati. Tali xiehda tikkostitwixxi "hearsay". Ir-regola li tipprojbixxi tali xiehda ma hix wahda assoluta imma soggetta ghal diversi eccezzjonijiet. Il-Qorti tista', skond ic-cirkostanzi, tippermetti xiehda fuq kliem haddiehor utiehu konjizzjoni taghha meta dan l-istess kliem haddiehor ikollu, fih innifsu, importanza sostanzjali fuq il-mertu tal-kawza jew jaghmel parti mill-mertu, inkella meta dan haddiehor ma jkunx jista'jingieb biex jixhed u l-fatti jkunu tali li ma jkunux jistghu jigu ppruvati sewwa xort'ohra. Ghalhekk ix-xiehda fil-kaz prezenti kienet ammissibbli.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni