Referenza: Volum 80 (1996), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 142

Dettalji tas-Sentenza


Data
15/03/1996
Qorti
CONSTITUTIONAL
Ġudikatura
SAID PULLICINO JOSEPH, FILLETTI JOSEPH A., CAMILLERI JOSEPH D.
Partijiet
PERIT JOSEPH MALLIA vs ONOR PRIM MINISTRU ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DIFFERIMENT GHALL-APPELL - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM - SENTENZA - SMIEGH XIERAQ
Fil-Qosor
Kawza fejn gie allegat li r-rikorrent ma kienx irceva smigh xieraq. Il-proceduri impunjati kienu kawza pendenti quddiem il-Qorti Kostituzzjonali. Meta l-kawza kienet giet iddifferita ghas-sentenza kien gie vverbalizzat li kienet qieghda tigi ddifferita ghas-sentenza dwar l-aggravju ta` nullita` naxxenti minn zball fl-okkju. Meta l-Qorti tat is-sentenza taghha mhux biss qatghet din l-eccezzjoniimma anke ddecidiet l-eccezzjonijiet l-ohra u l-meritu. Il-Prim'Awla tal-Qorti Civili sabet li dankien jammonta ghal vjolazzjoni tad-dritt ghas-smigh xieraq. Il-Qorti Kostituzzjonali kkonfermat. Il-Qorti osservat li la darba tad-differiment ghas-sentenza kien hemm specifikament imnizzel li l-kawza kienet qieghda tigi ddifferita ghad-decizjoni ta` eccezzjoni partikolari, ma setghatx dik il-Qorti tiddecidi ukoll il-meritu kollu minghajr ma taghti lill-partijiet l-opportunita` li jaghmlu s-sottomissjonijiet orali taghhom. Inoltre l-fatt li l-proceudri kienu fi stadju ta` appell ma kien ibiddel xejn. Ghalkemm id-dritt ta` appell mhux parti mill-elementi ta` smigh xieraq jekk jinghata appellallura s-smigh f'dak l-appell irid ikun hu stess xieraq.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni