Reference: Volume 80 (1996), Part No. 1, Section , Page 187

Judgement Details


Date
26/04/1996
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
ANTONIA BARTOLO PRO ET NOE vs ONOR. PRIM MINISTRU ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BORD TA' INKJESTA PUBBLIKA - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM - INDIPENDENTI U IMPARZJALI - MINISTRU TAT-TRASPORT - QORTI - SMIGH XIERAQ - TRIBUNAL
Summary
Ir-rikorrenti allegaw li huma ma kinux qeghdin jircevu smigh xieraq mill-Bord ta' Inkjesta Pubblikamwaqqfa fuq ordni tal-Ministru tat-Trasport biex tinvestiga l-ghibien ta' ajruplan f'titjira mit-Tunesija ghal Malta u dan billi l-Bord ma kienx Tribunal imparzjali u indipendenti. Il-Prim' Awla tal-Qorti Civili cahdet it-talbiet tar-rikorrent. Il-Qorti Kostituzzjonali kkonfermat. Il-Bord ta' Inkjesta la kien Tribunal u lanqas Qorti. Ir-rapport li l-Bord jaghmel lill-Ministru fih innifsu bl-ebda mod ma jista' jaffettwa la negattivament u lanqas posittivament, is-sitwazzjoni ta' dawk kollha li jigu msejha biex ikunu jew minn rajhom jaghzlu li jsiru parties fl-Inkjesta. Il-Bord ghandu funzjoni pura investigattiva u ghalhekk mhux Qorti fis-sens tal-Kostituzzjoni jew Tribunal fis-sens tal-Konvenzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info