Referenza: Volum 80 (1996), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 17

Dettalji tas-Sentenza


Data
21/02/1996
Qorti
CONSTITUTIONAL
Ġudikatura
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Partijiet
EMANUELA BRINCAT vs AVUKAT GENERALI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DEKORS - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM - KODICI KRIMINALI - LIBERTA' PERSONALI - LIBERTA' PROVVISORJA - SMIGH XIERAQ - TALBA GHAL - TERMINI - ZMIEN RAGONEVOLI
Fil-Qosor
Ir-rikorrenti kienet mizmuma taht arrest preventiv pendenti l-gudizzju. Ir-rikorrent kienet talbetl-ghoti tal-liberta' provvisorja imma din giet lilha michuda. Ir-rikorrenti ghalhekk irrikorriet quddiem il-Prim' Awla tal-Qorti Civili ghax ippretendiet li d-dritt taghha ghal-liberta' personali kien gie lez billi kienu skadew it-termini previsti fil-Kodici Kriminali ghall-kumpilazzjoni u eventwali akkuza. Il-Prim' Awla cahdet it-talbiet tar-rikorrent. Il-Qorti Kostituzzjonali kkonfermat. Ir-rikorrenti kienet qieghda tallega li t-termini stabbiliti fil-Kodici Kriminali ghall-prezentata ta'l-att ta' l-akkuza ma kinux gew rispettati u ghalhekk it-detenzjoni taghha kienet illegali. Il-Qorti rriteniet li dan l-argument ma jregix. It-termini fil-kaz in kwistjoni ma kinux gew ivvjolati; inoltre r-rinviji li kien hemm la kienu kapriccuzi u lanqas kien hemm telf ta' zmien. It-terminu "zmien ragonevoli" ghandu jitqies minn kaz ghal kaz, u ghandu jittiehed in konsiderazzjoni l-fatti specje ta' kull kaz individwali. Fil-konderazzjoni ta' x'inhuwa zmien ragonevoli jridu jigu bbilancjatil-interessi tal-gustizzja ma' dawk ta' l-individwu. Fil-kaz prezenti bl-ebda mod ma seta' jinghad li l-kaz tar-rikorrenti ma kienx gie mismugh fi zmien ragonevoli.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni