Reference: Volume 80 (1996), Part No. 1, Section , Page 1

Judgement Details


Date
16/01/1996
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, FILLETTI JOSEPH A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
GENEROSO SIVE JIMMY SAMMUT vs ONOR. PRIM MINISTRU ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - DIGRIETI INTERLOKUTORJI - DISKREZZJONI - DOMANDA - NULLITA' - QORTI - RILEVANZA - XHUD
Summary
Fil-kors ta' kawza ghar-rimedju minhabba ksur ta' drittijiet fondamentali r-rikorrent ried ipoggi domanda lil xhud li l-Prim' Awla tal-Qorti Civili waqqfitu milli jaghmel. Ir-rikorrent appella minn dik l-ordni. Il-Qorti Kostituzzjonali kkonfermat. Fuq il-kwistjoni tan-nullita' ta' l-appell interpost mir-rikorrent il-Qorti osservat li r-rifjut ta' l-ewwel Qorti li tippermetti li ssir domanda lix-xhud kien digriet interlokutorju u ghalhekk, salv l-emendi li bdew joperaw sussegwentement, kien appellabbli. F'tali materja pero' l-Qorti ta' tieni istanza ma tiddisturbax id-diskrezzjoni ta' l-ewwel Qorti hlief ghal motivi gravi u precizi li f'dan il-kaz ma kinux jezistu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info