Reference: Volume 74 (1990), Part No. 1, Section , Page 227

Judgement Details


Date
23/11/1990
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HERRERA JOSEPH A., MIFSUD BONNICI GIUSEPPE
Parties
ALAN MIFSUD vs L-AVUKAT GENERALI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AVUKAT GENERALI TAR-REPUBBLIKA - DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - GUDIKANT - IMPARZJALI - INDIPENDENTI - KONVENZJONI EWROPEJA - KOSTITUZZJONI - NULLITA' - ORDNI TA' FRIVOLU U VESSTORJU - RIFERENZI - RIMEDJU - RINVIJU - SMIGH XIERAQ
Summary
Ir-rikorrenti talbu li r-rinviju ta' processi kriminali kontra taghhom kien nulla u vizzjat billi jikser id-dritt taghhom ghal smigh xieraq. L-Avukat Generali, li ordna r-rinviju, ma kienx persuna imparzjali u indipendenti, u l-esercizzju tal-mansjonijiet afdati f'idejh mil-ligi jivvjola d-dritt ghal smigh xieraq tar-rikorrenti. Il-Prim' Awla tal-Qorti Civili cahdet it-talbiet tar-rikorrenti. Fuq appell, il-Qorti Kostituzzjoni kkonfermat u ddikjarat li r-rikorrenti ma kellhomx dritt jagixxu b'dan il-mod permezz ta' rikors meta t-talba taghhom ghal riferenza quddiem il-Qorti tal-Magistrati kienet giet minn dik il-Qorti ddikjarata frivola u vessatorja. L-Avukat Generali tar-Repubblika mhuxgudikant fis-sens li trid il-ligi, u l-fatt li ma hux imparzjali ma jwassalx ghan-nuqqas ta' smighxieraq fil-process kriminali li jkun jinstema' minn Qorti imparzjali u indipendenti. Meta titqajjemkwistjoni kostituzzjonali quddiem Qorti li ma hijiex il-Prim' Awla tal-Qorti Civili, u dik il-Qortitiddikjara dik il-kwistjoni frivola u vessatorja, mhux lecitu ghall-persuna li tkun sollevat dik il-kwistjoni li terga' tqajjem dik il-materja b'rikors quddiem il-Prim' Awla.




Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info