Reference: Volume 74 (1990), Part No. 2, Section 2, Page 386

Judgement Details


Date
15/01/1990
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
HARDING HUGH, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
ITALIA ARMLA MINN ALFREDO DEMARCO ET vs GIORGIO DEMARCO ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
NOMINA TA' PERITI PERIZJURI
Summary
It-talba ghall-hatra ta' periti addizzjonali ghandha ssir b'nota pprezentata fi zmien sitt ijiem tax-xoghol jekk il-kaz ikun quddiem il-Qrati Superjuri u dan il-perijodu jibda jghaddi mid-data moghtija ghall-pubblikazzjoni tar-rapport jekk il-periti ma jkunux mill-Qorti gew dispensati milli jidhru.Kif isir il-hlas, ir-rapport ghandu jigi mdahhal mir-Registratur fl-atti tal-kawza u wara jista' jarah kulhadd bhal kull att iehor ta' dik il-kawza. Ghalkemm l-art. 677 jipprospetta terminu fatali pero' bla ebda mod ma jimpedixxi inizjattiva da parti ta' dak li jkun qabel ma jigi mahluf ir-rapportpurche' jekk issir talba ghal perizja perizjuri din ma ssirx wara s-sitt ijiem utili msemmija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info