Reference: Volume 74 (1990), Part No. 2, Section 1, Page 379

Judgement Details


Date
04/07/1990
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HARDING HUGH, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
ALFRED AQUILINA vs PERIT KEITH COLE NOE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL MINN DECIZJONI TAL-BORD TA' L-ESTETIKA - NULLITA' TA' PROCEDURI - PROCEDURA TAL-BORD TA' L-ESTETIKA
Summary
L-Ordinanza dwar l-Estetika tistabbilixxi l-procedura li ghandha tigi mharsa mill-Bord qabel ma jirrifjuta jew ibiddel disinn. Il-Bord ghandu, permezz ta' ittra, jaghti lis-sid interessat avviz ta' erbat ijiem shah tal-gurnata li fiha l-kwistjoni tkun sejra tingieb quddiem il-Bord. Is-sid imbaghadjista' jidher personalment quddiem il-Bord u jista' ukoll ikun assistit minn Arkitett. Kull persuna ohra li turi li ghandha interess tista tkun prezenti fis-seduta tal-Bord meta l-kwistjoni tigi ttrattata. Id-decizjoni tal-Bord ghandha taghti r-ragunijiet li fuqhom tkun giet ibbazata u kopja ta'din id-decizjoni ghandha tigi notifikata lis-sid u lil kull parti interessata li tkun dehret.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info