Reference: Volume 74 (1990), Part No. 2, Section 1, Page 337

Judgement Details


Date
28/05/1990
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
GULIA WALLACE A., CAMILLERI JOSEPH D., MIFSUD BONNICI GIUSEPPE
Parties
COSTANTINO ABELA vs GEORGE AZZOPARDI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KONTUMACJA - KONTUMACJA FORMALI U SOSTANZJALI - NUQQAS TA' KONVENUT - PREZENZA TAL-KONVENUT FIL-KAWZA - SINJIFIKAT ORIGINALI U PRECIZ TAL-KONTUMACJA
Summary
Is-sinjifikat originali u preciz tal-kontumacja, fil-kommotat guridiku taghha, huwa n-nuqqas tal-konvenut li jkun prezenti ghall-gudizzju u dan minhabba motivi ingustifikati inkwantu dik l-assenza tindika disubbidjenza ghall-ordni tal-Qorti.Il-presenza guridika tal-konveut fil-kawza tfisser li huwajipprezenta nota ta' eccezzjoni u dikjarazzjoni guramentata fiz-zmien stabbilit fil-ligi u meta ma jaghmilx dan u ma jiggustifikax dik l-ommizzjoni ghandu jigi kkunsidrat kontumaci. Il-kontumacja trid tkun formali kif ukoll sostanzjali, ghax il-konvenut irid ikun assenti kemm fl-atti kif ukoll fl-udjenza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info