Reference: Volume 74 (1990), Part No. 2, Section 1, Page 309

Judgement Details


Date
09/05/1990
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HARDING HUGH, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
EMANUELE MUSCAT vs ANTHONY BONDIN
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DIGRIET TA' DEZERZJONI - KONKLUZJONI TA' PROCEDURI FL-APPELL - ZMIEN PERENTORJU
Summary
Skond l-artikolu 963 (1) tal-Kodici ta' l-Organizzazzjoi u Proedura Civili, il-proceduri bil-miktubfi grad ta' appell ghandhom jigu maghluqa fi zmien sena u an it-terminu huwa perentorju. Il-proceduri bil-miktub jinghalqu bil-prezentata bir-risposta ghall-petizzjoni ta' appell u meta ma jkunx hemmrisposta, wara t-terminu impost mil-ligi ta' tnax-il jum tax-xoghol. Il-perijodu bejn l-eghluq tal-roceduri bil-miktub u n-notifika tal-kontendenti bl-avviz ghas-smigh ta' l-appell huwa rrilevanti ghall-fini tad-dezerzjoni ta' l-appell skond ic-citat artikolu 963.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info