Reference: Volume 74 (1990), Part No. 1, Section , Page 283

Judgement Details


Date
11/12/1990
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
FRANCIS ZAMMIT DIMECH NOE ET vs KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONI - AZZJONI PERSONALI - DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - KARIGA - KSUR TA' - RESPONSABBILITA' GHALL-
Summary
L-intimat kien irrofta l-permess ghad-dimostrazzjoni biex issir protesta kontra l-falliment tas-sistema edukattiva Maltija bil-pretest li l-General Workers' Union kienet se taghmel dimostrazzjoni ohrafil-Belt Valletta u li l-permess kienu talbuh qabel l-esponenti. Din il-pretiza dimostrazzjoni tal-General Workers' Union ma giet imsemmija qatt fost il-festeggjamenti tal-Union. Wara dan l-ewwelrifjut ta' l-intimat l-esponenti talbu permess iehor ghal dimostrazzjoni li minhabba "heavy police commitments" l-intmat rega' cahadilhom. L-appellant sostna li l-ewwel Qorti kellha taghmel distinzjoni bejn l-intimat prezenti f'din il-kawza li huwa biss successur fil-kariga ta' Kummissarju tal-Pulizija u l-intimat originali li kien responsabbli ghall-vjolazzjoni tad-drittijiet tar-rikorrent. Il-Qorti Kostituzzjonali ma qablitx ma' din is-sottomissjoni ta' l-appellant ghaliex l-azzjoni sa mill-bidunett kienet diretta kontra l-Kummissarju tal-Pulizija bhala kariga u mhux il-Kummissarju ta' dakiz-zmien personalment. Barra minn hekk din l-azzjoni hi wahda ta' dritt pubbliku li fiha l-konvenut huwa l-Istat. Ghaldaqstant il-Qorti Kostituzzjonali cahdet l-appell tal-kummissarju tal-Pulizija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info