Referenza: Volum 74 (1990), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 91

Dettalji tas-Sentenza


Data
25/04/1990
Qorti
CONSTITUTIONAL
Ġudikatura
HERRERA JOSEPH A., HARDING HUGH, AGIUS CARMEL A.
Partijiet
CARMELO SIVE CHARLES DELIA ET vs IR-REGISTRATUR TAL-QRATI IN RAPPREZENTAZA TAL-QORTI TA` L-APPELL KRIMINALI INFERJURI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
AVUKAT GENERALI - DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - INTEGRITA` TA` GUDIZZJU - INTERVENUT FIL-KAWZA - KONVENUT - KOSTITUZZJONI - LEGITTIMU KONTRADITTUR - LIBERTA' PERSONALI - REGISTRATUR TAL-QRATI - SMIEGH XIERAQ
Fil-Qosor
Ir-rikorrent Delia kien gie arrestat wara li l-appell tieghu pendenti quddiem il-Qorti ta` l-appellkriminali kien safa dezert billi huwa naqas li jidher ghalih. Huwa ppretenda li gie vjolat id-dritttieghu ghal smigh xieraq kif ukoll id-dritt tieghu ghal-liberta` personali. Il-Prim'Awla tal-QortiCivili cahdet it-talbiet tar-rikorrent. Fl-appell interpost mir-rikorrent gie sollevat il-punt tal-legittimita` tal-persuna ta` l-intimat. Il-Qorti Kostituzzjonali laqghet din l-eccezzjoni sollevata mill-intimat u lliberatu mill-osservanza tal-gudizzju. Ir-Registratur tal-Qrati ma ghandux ir-rapprezentanza tal-Qrati u mhux persuna legittima biex joqghod f'kawza fejn jigi allegat li d-drittijietfundamentali tar-rikorrent gew vjolati bi proceduri pendenti quddiem il-Qrati. Il-Qorti osservat inoltre li l-proceduri ghall-protezzjoni tad-drittijiet fudnamentali ma setghux jimxu minghajr il-presenza fihom ta` legittimu kontradittur. L-intervent ta` l-Avukat Generali f'dawn il-proceduri ma kenitx tissanahom ghax il-posizzjoni ta` l-intervenut ma hix wahda li tista` tigi ekwiprata ghal dik ta` konvenut.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni