Reference: Volume 74 (1990), Part No. 1, Section , Page 261

Judgement Details


Date
07/12/1990
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
JOSEPH ABELA vs L-ONOR. PRIM MINISTRU ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - KONVENZJONI EWROPEJA - KOSTITUZZJONI - KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA - LEGITTIMU KONTRADITTUR - LIBERERAZZJONI MILL-OSSERVANZA - MINISTRU TA' L-INTERN - NOMINA TA' - PERIT LEGALI - PRIM MINISTRU - SMIEGH XIERAQ
Summary
Ir-rikorrent ipprezenta rikors quddiem il-Prim'Awla tal-Qorti Civili fejn allega li ddritt tieghu ghal smigh xieraq kien gie vvjolat billi l-istess perit legali li kien gie nnominat fl-atti ta' l-inkjesta kien gie nnominat ukoll perit f'atti tal-kumpilazzjoni. Il-Prim'awla illiberat lill-Prim Ministru, u l-Ministru ta' l-Intern mill-osservanza tal-gudizzju u cahdet it-talbiet tar-rikorrent fil-konfront ta' l-intimat Kummissarju tal-Pulizija. Il-Qorti Kostituzzjonali ddikjarat li l-Prim Ministru ukoll kien legittimu kontradittur f'kawza ta' din ix-xorta u kkonfermat fil-meritu. Huma legittiikontraditturi f'kawzi kostituzzjonali dwar ksur ta' drittijiet fundamentali huma dawk li jkunu responsabbli ghall-ksur u dawk li jistghu jfornu rimedju. Inoltre fejn l-allegat ksur jikkonsisti fin-nuqqas ta' smigh xieraq fi proceduri gudizzjarji huma ukoll legittimi kontraditturi dawk kolla li jkunu hadu sehem fil-kawza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info