Referenza: Volum 74 (1990), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 127

Dettalji tas-Sentenza


Data
10/07/1990
Qorti
CONSTITUTIONAL
Ġudikatura
HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A., HARDING HUGH
Partijiet
CARMEL MIFSUD ET vs L-ONOREVOLI PRIM MINISTRU TA' MALTA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ARREST - BAIL ECCESSIV - DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - INTERESS - KONVENZJONI EWROPEJA - KOSTITUZZJONI - KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA - LEGITTIMU KONTRADITTUR - LIBERTA' PERSONALI - LIBERTA' PROVVIZORJA - MINISTRU TA' L-INTERN - PRIM' MINISTRU
Fil-Qosor
Ir-rikorrenti pprezentaw rikors quddiem il-Prim' Awla tal-Qorti Civili billi allegaw ksur fil-konfront taghhom tad-dritt fundamentali taghhom tal-Liberta' personali. Huma kienu jinsabu taht arrest pendenti process kriminali kontra taghhom: il-Qorti tal-Magistrati kienet ikkonceditilhom il-liberta'provvizorja taht kondizzjoni, fost hwejjeg ohra, li jaghmlu depozitu ta' Lm10,000 u Lm5,000. Ir-rikorrenti ma kienux fil-qaghda finanzjarja li jaghmlu dan u b'hekk allegaw li gew miksura fil-konfronttaghhom id-drittijiet fundamentali ghal-liberta' personali. Il-Prim' Awla tal-Qorti Civili ddecidiet billi ddikjarat il-Prim' Ministru u l-Ministru ta' l-Intern mhux legittimi kontraditturi f'kawzabhal dina u b'hekk lliberathom mill-osservanza tal-gudizzju, iddikjarat il-Kummissarju tal-Pulizijalegittimu kontradittur, u ddisponiet mill-meritu billi cahdet it-talbiet tar-rikkorrenti. Ir-rikorrenti appellaw in via principali u l-intimat incidentalment. Il-Qorti Kostituzzjonali laqghet l-appell tar-rikorrenti billi ddikjarat il-Prim' Ministru legittimu kontradittur fil-kawza, ikkonfermat l-ewwel sentenza in kwantu din iddikjarat il-Kummissarju tal-Pulizija legittimu kontradittur, astjenatmilli tiehu konjizzjoni ta' l-appell fil-konfront ta' Anthony Grech billi dan fil-frattemp kien kiseb il-liberta' provizzrja, u fil-meritu rriformat is-sentenza billi dderigiet lill-Qorti tal-Magistrati tiddisponi mill-kwistjoni tal-dderigiet lill-Qorti tal-Magistrati tiddisponi mill-kwistjoni tal-liberta' provvizorja skond il-principji elenkati fl-istess sentenza. Il-Prim' Ministru huwa legittimu kontradittur f'kawza simili billi huwa ghandu vestit fil-persuna tieghu r-rapprezentanza generalital-Gvern ta' Malta. Il-Kummissarju tal-Pulizija kien ukoll legittimu kontraditur billi l-kawza kontra l-imputat kienet tmexxiet f'ismu. Il-Qorti fil-meritu osservat li l-liberta' personali trid tinghata taht kondizzjonijiet li ma jkunux tant oneruzi ghall-imputat li jaghmilha impossibli ghalih li jiksibha. Fil-kaz prezenti ma kienu hemm ebda element ta' abbuz ghaliex l-ebda provi ma kienu ngiebu quddiem il-Qorti tal-Magistrati dwar il-mezzi ta' l-imputati. Ghalhekk il-Qorti Kostituzzjonali dehrilha li kien xieraq li dik il-Qorti terga' tiddecidi l-kwistjoni wara li tiehu konjizzjoni ta'dawn il-provi.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni