Reference: Volume 69 (1985), Part No. 3, Section , Page 480

Judgement Details


Date
30/09/1985
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
FILLETTI JOSEPH A.
Parties
LORENZA CAUCHI vs CARMELO CILIA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ACCETTAZZJONI - EREDITA` - LEGITTIMA - RINUNZJA
Summary
L-artiklu 891 (3) tal-Kodici Civili jipprovdi li hemm accettazzjoni tacita meta l-eredi jaghmel attili jissoponu necessarjament il-volonta' tieghu li jaccetta l-eredita, liema atti ma kienx ikollu d-dritt li jaghmel jekk mhux fil-kwalita' ta' eredi. Il-Qorti jidhrilha li min jippromwovi azzjoni fejn ikun qed jitlob divizzjoni, likwidazzjoni u assenjazzjoni ta' assi ereditarji jkun qed jaghmel dan bhala werriet ghaliex lilu tkun tikkompeti l-azzjoni. Fi kliem iehor ma jistax il-werriet jirrinunzja ghall-eredita' wara li jkun gia' ghamel attijiet qua eredi, bhalma fil-fatt ghamlet l-attrici meta ntentat l-azzjoni ghad-divizzjoni u likwidazzjoni tal-wirt bhala eredi, imbaghad biddlet fehmitha u biddlet l-azzjoni taghha b'ohra.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info