Referenza: Volum 80 (1996), Parti Nru. 4, Taqsima 2, Paġna 261

Dettalji tas-Sentenza


Data
12/09/1996
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT
Partijiet
IL-PULIZIJA vs PIETRU CUTAJAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
KWERELA - PROCEDURI EX OFFICIO
Fil-Qosor
Bl-espressjoni "l-offiz ma jkunx mexxa l-azzjoni kriminali" (artikolu 373 - proviso) il-Qorti ta' l-Appell Kriminali fehmet li l-offiz ma jkunx ghamel il-kwerela kif din ghandha ssir skon il-ligi. L-effett ta' l-artikolu 337 (1) (2) (re: sentenza) u 403 (1) (2) (re: meta l-Qorti tkun tal-fehma li r-reat hu ta' kompetenza tal-Qorti tal-Magistrati bhala Qorti ta' Gudikatura Kriminali) hu car: metar-reat li jirrizulta mill-provi (u ghalhekk mhux ir-reat li persuna tkun originarjament giet bih akkuzata jew imputata izda reat kompriz u involut f'dak ir-reat originali) ikun jirrikjedi l-kwerela tal-parti, il-Qorti xorta wahda tista' tghaddi ghas-sentenza anke fl-assenza tal-kwerela jew prova taghha, kemm-il darba l-parti offiza ma tidhirx biex tirrinunzja ghall-azzjoni. U dan japplika sia jekk ir-reat originali kien ta' kompetenza tal-Qorti tal-Magistrati bhala Qorti ta' Gudikatura Kriminali kif ukoll jekk kien ta' kompetenza tal-Qorti Kriminali. L-effett ta' l-artikolu 390 (3) (4) (5) tal-Kodici Kriminali (re: in-necessita' tal-kwerela fil-kumpilazzjoni) hu bazikament li fil-kumpilazzjoni - u allura meta si tratta ta' reat ta' kompetenza tal-Qorti Kriminali - jekk ir-reat in kwistjoni jkun jehtieg il-kwerela sabiex l-azzjoni titmexxa din il-kwerela hi prezunta salv il-prova kuntrarja. Kemm jekk hi prezunta li saret kif ukoll jekk tkun verament saret il-kwerela, din, galadarba saret, tista' tigi rtirata skond l-artikolu 545 (1) tal-Kodici Kriminali. Biex ikun hemm ir-rinunzjatal-kwerela skon l-artikolu 545 (1) tal-Kodici Kriminali, mhux biss ir-reat irid ikun wiehed li fil-konfront tieghu l-azzjoni ma tistax titmexxa minghajr il-kwerela, izda l-kwerela trid tkun effettivament saret jew tkun prezunta skond il-ligi li saret. Wiehed ma jistax jirtira kwerela li ma jkunxghamel jew li l-ligi ma tippresumix li jkun ghamel. Meta si tratta ta' xi wahda mill-ipotesijiet ikkontemplati fil-proviso ta' l-artikolu 373, il-ligi stess tipprovdi li mhix mehtiega l-kwerela sabiex titmexxa l-azzjoni u li ghalhekk l-azzjoni tista' titmexxa ex officio. Galadarba ma tkunx mehtiega l-kwerela, il-mahfra tal-parti leza jew offiza ma tistax tammonta ghal rinunzja tal-kwerela fis-sens ta' l-artikolu 545 (1).
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni