Referenza: Volum 74 (1990), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 37

Dettalji tas-Sentenza


Data
07/03/1990
Qorti
CONSTITUTIONAL
Ġudikatura
AGIUS CARMEL A., HARDING HUGH, HERRERA JOSEPH A.
Partijiet
FRANKIE MIFSUD vs KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ARREST - DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - KOSTITUZZJONI - KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA - LIBERTA' PERSONALI - RAGUNIJIET GHAL SUSPETT RAGONEVOLI - RESPONSABBILTA` TAL-
Fil-Qosor
Ir-rikorrent allega li kienu gew vjolati fil-konfront tieghu d-dritt ghal-liberta` personali kif protett fl-artikolu 34(1) u (2) tal-kostituzzjoni billi l-arrest tieghu kien sar minghajr awtorizzazzjoni u minghajr ma hu gie nfurmat bir-ragunijiet ta` l-arrest. Il-Prim'Awla tal-Qorti Civili laqghet it-talbiet tar-rikorrent u b'sentenza sussegwenti llikwidat id-danni dovuta lir-rikorrent. L-intimati appellaw seperatment miz-zewg sentenzi. Il-Qorti Kostituzzjonali cahdet kkonfermat l-ewwel sentenza u rriformat it-tieni billi llikwidat id-danni f'somma izghar minn dawk fissati mill-ewwel Qorti.Il-Qorti Kostituzzjonali rritjenit li nonostant li l-Kummissarju tal-Pulizija ma kienx direttament involut xorta wahda kien responsabbli ghad-danni versu r-rikorrent billi t-tmexxija u s-sorveljanza tal-korp kienet tinkombi lilu. Dwar l-arrest il-Qorti rritjenit li meta wiehed jeffettwa arrest fuqsuspett ragjonevoli jehtieg li dak is-suspett ragjonevoli jethieg li dak is-suspett ikompli jezistighall-perijodu kollu f'liema l-persuna ddum arrestata. Inoltre fil-kaz prezenti l-arrestat ma kienxgie infurmat bir-ragunijiet li wasslu ghall-arrest tieghu u anke dan kien jaghmel l-arrest wiehedillegali.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni