Referenza: Volum 69 (1985), Parti Nru. 3, Taqsima 2, Paġna 457

Dettalji tas-Sentenza


Data
04/07/1985
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
HARDING HUGH
Partijiet
GIUSEPPE BONELLO vs GIOVANNI AZZOPARDI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Fil-Qosor
Fic-citazzjoni l-attur qieghed jitlob li l-Qorti tordna d-divizjoni ta' l-entrata u tal-passagg komuni hemm imsemmija f'zewg porzjonijiet u li porzjon wahda tkun assenjata lilu u porzjoni ohra lill-konvenut. L-attur qed jitlob ukoll li ghal dawk l-ambjenti li ma jistghux ikunu divizi, jekk ikun hemm, il-Qorti taghti d-direttivi mehtiega biex ikunu goduti b'mod xieraq miz-zewg komproprjetarji. B'din l-ahhar talba l-Qorti tifhem li l-attur qed jitlob li f'kaz li d-divizzjoni ta' l-entrata u tal-passagg komuni ma tkunx tista' ssir fl-interezza taghha izda jibqghu xi ambjenti in komuni, allura l-Qorti taghti d-direttivi xierqa dwar il-godiment taghhom. Fi kliem iehor din it-talba mhix alternattiva ghall-ewwel talba ghad-divizjoni tal-proprjeta' komuni, izda hija subordinata ghall-akkoljiment ta' l-ewwel talba ghad-divizjoni. Kwindi l-Qorti, li hija marbuta bit-termini tac-citazzjoni, jekk tigi ghall-konkluzjoni li l-ewwel talba ghad-divizjoni ghandha tkun michuda, tkun prekluza li taghmel dak li qieghed jitlob il-konvenut in subordine, cjoe' li 'tiddikkjara li l-konvenut ghamel uzu abbuziv ta' l-entrata u l-passagg in komuni u taghti dawk il-provvedimenti mehtiega skond il-ligi'.Kieku l-Qorti kellha taghmel hekk tkun qieghda tiddecidi 'extra petita'.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni